Ga naar inhoud

Linux: eerste ontmoeting

Opgelet: dit is een heel erg korte versie van het boek

Wat je mist: heel wat extra afbeeldingen.

Het is moeilijk om in enkele zinnen te omschrijven wat nu heel precies is. Het gaat immers niet enkel om computertechnologie. Linux is meer dan dat. Het omvat ook de mensen die software schrijven, de gemeenschappen van programmeurs en vrijwilligers die via digitale netwerken met elkaar verbonden zijn, de vrije licentie en ja zelfs filosofie. Zonder notie van deze fundamenten kun je niet begrijpen hoe linux zich ontwikkelt en waarom bepaalde keuzes worden gemaakt1. In dit hoofdstuk krijg je een overzicht van de basisprincipes van het 'eco-systeem' van linux. Je krijgt basisinformatie die je toelaten vlot te navigeren in linux-land.

Linux: what's in a name?

Heel wat mensen beginnen hun zoektocht naar niet met een boek of cursus maar heel eenvoudigweg met een zoekopdracht op internet. Dit leidt niet altijd tot 1 mooie afgebakende definitie van wat is. Woorden als kernel, shell, desktop-omgeving, vrije software en distributie kom je vaak tegen en worden door elkaar gebruikt of aan elkaar gelijk gesteld. Uiteraard zijn dit vaak onhandige woordkeuzes maar verwijzen deze verschillende begrippen naar verschillende facetten van het -ecosysteem. Het is goed het begrip vanaf het begin af te bakenen. We stellen drie basisthema's voor die vervolgens dieper worden uitgewerkt.

Vrije licentie

Het klinkt misschien gek om als eerste belangrijkste punt in de licentie aan te halen. Nochtans heeft dit gelijkenissen met commerciële besturingssystemen als Microsoft Windows of Mac OSX. Vooraleer je aan de slag kunt gaan, ben je altijd verplicht om akkoord te gaan met hun licentie. Als je deze weigert, wordt de installatie afgebroken. Waarom is ook voor commerciële producenten deze licentie dan zo superbelangrijk?
Licenties bepalen de verhoudingen tussen producenten en 'consument', gebruikersvoorwaarden, eigendoms- of huurrechten, garantie en ingebrekestelling, kostprijs, enz. Dit klinkt allemaal saai en vervelend maar komen pas echt op de voorgrond als één van de partijen zich benadeeld voelt en beslist om er een rechtszaak van te maken.

Linux bedient zich graag van een vrije licentie. Hiervan zijn er tientallen beschikbaar maar er is er één die in het oog spring: GPL.

GPL: free as in freedom

Richard Stallman stelde in de jaren 80 van de vorige eeuw de GPL of General Public License op waaraan 'free software' dient te voldoen. Kort geschetst:

 • de vrijheid om het programma te gebruiken voor elk doel (vrijheid 0).

 • de vrijheid om de manier waarop het programma werkt te bestuderen, en om het aan te passen aan je behoeften. Beschikbaarheid van de broncode is hiervoor noodzakelijk (vrijheid 1).

 • de vrijheid om het programma te verspreiden, zodat je je naasten kan helpen (vrijheid 2).

 • de vrijheid om het programma te verbeteren en daarna te verspreiden, zodat de hele gemeenschap er voordeel uit kan halen. Hiervoor is beschikbaarheid van de broncode eveneens noodzakelijk (vrijheid 3).

Vrije software is -hoe vreemd het ook klinkt- per definitie gelicensieerde software. Om software vrij te houden heb je in de huidige samenleving nood aan een vrije licentie die je kan afdwingen in een rechtbank2.

Andere vrije licenties

GNU is niet de enige vrije licentie. Er zijn nog tientallen andere. Een overzicht vind je op https://www.gnu.org/licenses/license-list.html.

Een vergelijking van de licenties vind je terug op https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_and_open-source_software_licenses

Er zijn verschillende licenties die gebruikt kunnen worden voor open-source software. De meest gebruikte zijn GPL (General Public License) en LGPL (Lesser General Public License) van GNU en de BSD- en MIT-licenties.

Voor alle duidelijkheid: vrije software is - hoewel meestal gratis - niet gelijk aan freeware of shareware. Bij deze laatste wordt de broncode immers niet meegegeven, is het niet mogelijk om deze aan te passen.

Open Source: werkmethode

Bruce Peerens startte de term Open Source als een 'praktische' aanpak van Vrije Software. Gnu en vrije software is OK maar men moet ook in de praktijk kunnen werken met elkaar. Waar bij vrije software de klemtoon ligt op het morele karakter van software voor iedereen, wil open source vooral gewoon aan de slag gaan zonder daarom altijd naar de morele (of immorele) intenties van een medewerker te kijken.

Bruce Peerens stelt enkele voorwaarden aan Open Source software:

 • De licentie mag niemand verbieden de software gratis weg te geven of te verkopen.

 • De broncode moet met de software meegeleverd worden of vrij beschikbaar zijn.

 • Wederverspreiding van afgeleide werken en aangepaste versies van de software moeten toegestaan zijn.

 • Licenties mogen vereisen dat aanpassingen alleen als patch verspreid worden.

 • De licentie mag niet discrimineren tegen gebruikers(groepen).

 • De licentie mag niet discrimineren tegen gebruiksomgeving van de software.

 • De rechten verbonden aan het programma moeten opgaan voor iedereen aan wie het programma gedistributeerd wordt.

 • De rechten verbonden aan het programma moeten niet afhangen van softwaredistributies waarvan de software een onderdeel is.

 • De licentie mag niet verlangen dat andere software die samen met de software verspreid wordt onder dezelfde licentie valt.

 • Geen van de bepalingen van de licentie mag slaan op een bepaalde technologie of interface-stijl.

De richtlijnen van Open Source Software werden door Bruce Peerens in samenwerking met Debian-ontwikkelaars opgesteld en later overgenomen door het Open Source Initiative3. De Open Source richtlijnen vormen dan ook de basis waar elk lid van de Debian-gemeenschap zich dient aan te houden.

Licenties: kort samengevat

De licentie vormt de verbindende factor in Alle software hanteert immers één of andere vrije licentie. Zo biedt een distributie als Debian exclusief software aan met een vrije licentie (zie ). Software met een niet-vrije licentie is niet aanwezig in de officiële Debian.

Software

Hoe software georganiseerd wordt in kun je het best omschrijven als een 'ecosysteem'. Het vormt een los-vast geheel van individuen, groepen, bedrijven die samen met elkaar, tegen elkaar, opbouwend of afgesplitst software maken en aanbieden. In het ecosysteem zijn er ook meerdere applicaties voor dezelfde functionaliteit voorhanden. In is er echter maar 1 kernel.

Kernel

Ieder besturingssysteem beschikt over een kernel. De kernel zorgt voor de correcte werking van hardware, het verzorgt essentiële taken zoals geheugenmanagement, scheduling om taken te verdelen over de processortijd, en communicatie met de hardware via device drivers. Het is de bemiddelaar tussen hard- en software. De kernel is misschien wel het meest actieve deel in elke computer en toch kent de gemiddelde gebruiker er nauwelijks het bestaan van. In zijn oorspronkelijke betekenis en strikt gesproken is de naam van de kernel. Er is maar 1 linuxkernel die ontwikkeld wordt onder leiding van Linus Torvalds. Je kan de kernel altijd gratis downloaden van https://www.kernel.org. Gemiddeld komt er om de drie maand een nieuwe up-to-date kernel uit.

Interface: shell

Interface is de wijze waarop de communicatie tussen de pc en de gebruiker wordt opgezet. Met de shell gaan we eventjes terug in de tijd waarin er primair twee interface-elementen waren: scherm en toetsenbord. Deze interface is tot op vandaag in aanwezig als een uiterst krachtige manier om met de computer te interageren. Zo kun je mappen aanmaken, tekstdocumenten opstellen, je systeem configureren, enz. maar dit alles in een niet-grafische omgeving en met commando's. De shell is een krachtige 'interface' die genoeg heeft aan toetsenbord en monitor om tot een interactie met de gebruiker te komen. Let echter op: sommigen verwarren een shell met Maar uiteraard is dit niet gelijk aan elkaar. Om het nog wat moeilijker te maken: er is niet 1 maar er zijn meerdere van deze shells voorhanden. De meest gebruikte is genaamd Bash maar er is ook dash, tcsh, zsh, enz.

Grafische Interface: desktopomgevingen

Elk besturingssysteem biedt vandaag een gebruiksvriendelijke interface aan. Met de muis aanwijzen, klikken en slepen, vensters maximaliseren en minimaliseren, iconen en taakbalk. Dat vindt iedereen evident. Commerciële besturingssystemen worden geleverd met 1 grafische desktopomgeving (afgekort: DE). beschikt over meerdere desktopomgevingen. De meest bekende zijn: GNOME, KDE, XFCE4, Unity, MATE, enz. Deze namen hoor je regelmatig terugkomen op internetfora. Minder bekend zijn DE's als Enlightenment, Openbox, FVWM, Trinity, ROX, enz. Je hebt lichtgewicht windowmanagers die enkel maar de plaatsing en de decoraties regelen van de vensters, knopjes, taakbalken, menu'tjes, pictogrammen op je desktop. Desktopomgevingen bieden heel wat meer aan: naast het plaatsen van venstertjes wil een DE een complete, all-round productieve omgeving aanbieden. Zo bieden GNOME en KDE ook een eigen emailprogramma, browser, officepakket, configuratietools, bestandsbeheerder, ... aan.

Alle grafische omgevingen die gepresenteerd worden, zijn te installeren op Debian. Je kan ze selecteren tijdens de installatie: zie hiervoor of na de installatie via het programma tasksel: zie boek voor meer info.

GNOME

GNOME is een acroniem voor GNU Network Object Model Environment. Ooit opgestart als tegenwicht voor KDE (die eind jaren 90 nog niet onder een vrije licentie te verkrijgen was) is het uitgegroeid tot één van de meest populaire werkomgevingen voor Het is de standaard-desktopomgeving van Debian.

GNOME is sedert versie 3, gelanceerd in 2011, afgestapt van het typische bureaublad met taakbalk. In de plaats is een moderne interface gekomen die heel gemakkelijk met sneltoetsen en muis (in deze volgorde) als met touchscreen te bedienen is. GNOME heeft altijd gestaan voor een minimalistische interface die vlot te bedienen is en waar zoveel mogelijk overbodige menu's worden verborgen. Je krijgt een strakke interface met een unieke workflow die je een snelle interface levert.
GNOME is een volledig vrije omgeving. Niet enkel vrij te gebruiken maar ook vrij om zelf aan de slag te gaan met de broncode. GNOME omvat zowel een werkomgeving voor de eindgebruiker als diverse grafische bibliotheken en tools voor ontwikkelaars. Het wordt ondersteund door commerciële bedrijven als RedHat, enz.

GNOME is een desktopomgeving en kent dus een eigen 'arsenaal' aan programma's. Een kleine greep uit de belangrijkste programma's:

 • Web: webbrowser (kun je vervangen door Mozilla-Firefox of Google Chrome)

 • Evolution: email, agenda, taken, adressen

 • Gedit: editor voor tekst met diverse handige plugins

 • Bestanden: bestandsbeheer (vroeger ook nautilus genoemd)

 • Muziek: muziekbeheerder

 • Video: mediaspeler voor diverse audio- en videoformaten

 • Gnome spellen: sudoku, kaarten, enz.

 • Bekijk alle core-applicaties op https://wiki.gnome.org/Design/Apps/

GNOME is voor een groot stuk gebaseerd op het GTK-ontwikkelplatform. GTK (afkorting van de GIMP ToolKit) ontstond toen de ontwikkelaars van de Gimp niets zagen in bestaande GUI-toolkits en er zelf eentje begonnen te schrijven. De aldus ontstane toolkit bleek ook voor andere programma's geschikt en werd als basis voor GNOME gekozen. Programma's geschreven met de GTK kunnen daardoor ook geschikt gemaakt worden voor zowel als Microsoft Windows en Mac.

Meer info op de officiële website: https://www.gnome.org

KDE-plasma

Het KDE-team ontwerpt een vrije een gebruikersvriendelijke grafische desktop met een wijde variatie aan applicaties voor communicatie, werk, educatie, multimedia. KDE is gebaseerd op het 'oude' concept van desktopomgeving: bureaublad met taakbalk en startknop.

Net zoals bij GNOME kent ook KDE een ontwikkelplatform: QT. De Qt-bibliotheek (ontwikkeld door een commercieel bedrijf: QT Company en nu een onderdeel van Digia) is de basis waarop KDE bouwt. Andersom wordt de ontwikkeling van Qt ook door KDE beïnvloed.

Een aantal KDE-programma's:

 • Dolphin: bestandsbeheerder

 • Kontact: e-mail, adresboek, agenda, notities, etc.

 • Calligra: een lichtgewicht officepakket: tekstverwerking, rekenblad, presentaties, database. Komt ook met programma's voor mindmaps, epubs, planning, flowcharts, fotobewerking.

 • Amarok: krachtige audio-speler met een indrukwekkende lijst aan mogelijkheden

 • Digikam: fotobeheer en -bewerking

 • Een volledig lijst vind je op https://kde.org/applications

Meer info op de officiële website: http://www.kde.org

Cinnamon

Cinnamon is de standaard 3D-desktopomgeving voor de linuxdistributie Mint (zie meer op pag. ) dat voor zijn onderliggende bibliotheken en programma's een beroep doet op GNOME3.

De interface is eerder klassiek te noemen: paneel, startknop, enz.
Cinnamon / Mint is in een razendsnel tempo bezig om eigen applicaties te ontwikkelen. Daarvoor doet men vooral een beroep bij het bestaande programma's. Wat opvalt is Nemo: bestandsbeheer gebaseerd op Bestanden van GNOME en diverse applets en desklets: diverse kleine programma's met beperkte functionaliteit om de desktop-ervaring op te waarderen.

Website: https://www.linuxmint.com

Mate

Mate is de tweelingbroer van Cinnamon. Het is ontstaan in 2011 na frustratie over het verdwijnen van GNOME2 met zijn traditionele taakbalk. Dit houdt in: zowel een bovenbalk en onderbalk, applicatiemenu in de linkeronderhoek. Omdat het gebaseerd is op GNOME2 (met een ontwikkeling van 10 jaar) is het een heel stabiele omgeving die bovendien nog altijd kan charmeren.
Mate is gebaseerd op de oude en niet meer onderhouden GTK-versie2-bibliotheken maar het Mate-team is van plan om in de nabije toekomst over te stappen naar GTK3.

Mate komt met eigen applicaties die gebaseerd zijn op de GNOME-programma's: caja (bestandsbeheer); atril (pdf-viewer), enz. .

Website: https://www.linuxmint.com

Xfce4

Xfce4 is een lichtgewicht desktopomgeving: ideaal voor de oudere of langzamere machines of machines met beperkte hoeveelheid geheugen.

De configuratie wordt volledig met de muis bestuurd en de configuratiebestanden worden verborgen voor de gewone gebruiker. Xfce is ontworpen voor productiviteit. Het laadt programma's snel en voert ze ook snel uit maar is toch conservatief in het gebruik van systeembronnen.

Xfce maakt hoofdzakelijk gebruik van GTL om te ontwikkelen maar kent ook een aantal eigen ontwikkelingstools. Behalve Xfce zelf gebruiken er ook andere applicaties bibliotheek-functies van Xfce zoals Mousepad (tekst editor), xfmedia muziekspeler en een Terminal emulator.

Meer info op http://www.xfce.org/

LXDE

LXDE betekent letterlijk Lightweight X11 Desktop Environment. En deze belofte maakt het ook waar. LXDE is een echt minimalistische desktopomgeving die gebaseerd is op taakbalk en startknop en het functioneert met een ongelooflijke snelheid. LXDE wordt om die redenen dan vaak ook ingezet op oudere of minder krachtige pc's.
Basiscomponenten zijn gemaakt in C maar voor het visuele aspect gebruikt het ook de ontwikkelbibliotheken van GNOME. Vanaf 2014 is de ontwikkeling van LXDE heel wat langzamer geworden en zijn heel wat ontwikkelaars begonnen aan een fork LXQT. Voorlopig is LXDE nog goed te gebruiken.
LXDE komt met een eigen bestandsbeheerder: pcmanfm. Het heeft een eigen paneel, terminal, ...tot een eigen inlogmanager: lxdm.

Meer over LXDE op hun website: http://lxde.org/

LXQT

LXQT is 'de' fork van LXDE. Het grote verschil tussen LXDE en LXQT zijn de gebruikte ontwikkelomgeving en de upgradesnelheid. LXDE maakt gebruik van GTK, terwijl LXQT gebruik maakt van de QT-ontwikkelomgeving. Het project had in het begin niet de bedoeling had om zich af te splitsen van de GTK-omgeving en het LXDE-project. Met het opzetten van een aparte ontwikkelbranche op Github in 2018 is dit formeel wel gebeurt. LXQT ontwikkelt zich nog altijd gestaag verder, ontwikkelt eigen programma's en krijgt regelmatig upgrades.
Door gebruik te maken van de onderliggende QT-bibliotheken ziet de interface er wat anders uit dan LXDE. LXQT ontwikkelt zelf geen windowmanager4 zodat je deze zelf vrij kunt kiezen.

Meer over LXQT op hun website: http://lxqt.org/

...en nog meer

Je hebt nog enkele andere desktopomgevingen die je -met wat omweg, zie hiervoor - ook op Debian kan installeren:

 • budgie-desktop (https://getsol.us/home/) Een DE gemaakt voor thuisgebruikers waarbij ingezet wordt op eenvoud en elegantie. Gebaseerd op GNOME maar sterk aangepast om een 'alternatieve' desktopervaring mee te geven.

 • dde-desktop (https://www.deepin.org/en/dde/) Elegante DE ontwikkelt voor de Deepindistributie.

 • pantheon (https://elementary.io/) Pantheon is de standaard DE voor Elementary OS, een ubuntu-kloon (zie distributies). Het wil een snelle, open en privacy-respeterende DE zijn die gemakkelijk kan concurreren met Mac en Windows.

 • enlightenment (https://www.enlightenment.org/) Is een windowmanager dat komt met eigen programma's en ontwikkelomgeving en ontwikkelbibliotheken. Als je veel 'eyecandy' wil in je DE dan is enlightenment de beste keuze.

 • enz.

Windowmanagers zijn er ook in overvloed: o'penbox (http://openbox.org), fluxbox (http://fluxbox.org), twm (http://www.lastrange.com/work/), enz. zijn maar enkele. Maar pas op: het enige wat deze omgevingen doen is het plaatsen van vensters: verwacht geen extra software als een bestandsbeheerder of zelfs maar een taakbalk of startknop. Magisch woord is vaak rechtermuisklik op het bureaublad.

Vrije software

Met als besturingssysteem heb je een groot aanbod aan vrije software om je professionele als dagelijkse taken te vervullen. Heel vaak zijn ze onbekend bij het grote publiek. Sommige van hen zijn multiplatform en kunnen dus op zowel Microsoft Windows, Mac OSX en gebruikt worden.
Wat hen verbindt met elkaar is de vrije licentie en de beschikbaarheid van hun broncode. Maar vergis je niet: zo is Google Chrome misschien wel gratis te downloaden en te gebruiken maar het is geen vrije software. Google legt een niet-vrije licentie op aan gebruikers.

Ook op Debian kan er heel wat extra vrije software geïnstalleerd worden. We leggen je het graag uit in het boek 'debian 10'. Neem alvast een kijkje in Software.

Distributies

wordt verspreid, geïnstalleerd, onderhouden, ...door middel van een distributie. Een distributie bestaat uit de linuxkernel, een hoop toepassingssoftware, en installatie- en configuratietools.
Er zijn letterlijk honderden distributies aanwezig. Op https://distrowatch.org wordt een top100 bijgehouden met de meest populaire linuxdistributies (op een totaal van 289 geregistreerde distributies). Welke distributie kiezen? Het verschil tussen de distributies zit hem vooral in het installatieprogramma, in de configuratieprogramma's, in de selectie van meegeleverde programma's, in de doelgroep die de distro voor ogen houdt, de doelstellingen die men nastreeft, enz.

Hoewel de software op distributies open en gratis is, is het niet verboden om geld te verdienen met het aanmaken en verdelen van distributies, het maken van (grafische) "package management tools," of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers. Er bestaan dus zowel commerciële distributies als "open" of beter community-based distributies. Wij sommen er slechts enkele op. Voor uitleg bij de meer dan honderd distro's : https://distrowatch.org

Commerciële distributies

Deze bieden de mogelijkheid om onderhoudscontracten af te sluiten, van een eenvoudige telefonische helpdesk tot en met dag-en-nacht garantie. Zij hebben ook vertegenwoordigers in zowat alle geïndustrialiseerde landen.

Suse

SuSE LINUX is (vooral in Europa) een zeer populaire distro van Duitse origine. Na een reeks overnames is Suse in 2019 in handen van Blitz 18-679. Suse business is de betalende versie die zich specialiseert in servers en desktops. Door zijn partnerships met grote bedrijven als IBM, HP, Intel, Cisco, Dell, Fujitu, SAP heeft het continu kunnen groeien.

website: https://www.suse.com

Red Hat

Red Hat is een beursgenoteerd bedrijf dat in 2019 is opgekocht door IBM voor een prijs van 34 miljard dollar. Red Hat specialiseert zich in servers met bijhorende desktop-clients. Het kent een mooie interface om de servers te configureren. De desktop is eerder zakelijk ingericht.
Red Hat was er reeds vanaf de beginjaren van en kent een traditie van het financieren / ondersteunen van vele opensource projecten.

website: https://www.redhat.com

Open of community based distributies

Deze worden volledig door vrijwilligers gerund. Al deze distributies zijn gratis van het internet te halen (is 100 procent legaal) en mogen op meerdere PC's geïnstalleerd worden.

Linux Mint

Linux Mint is op zijn beurt een afsplitsing van zowel Ubuntu als Debian. Mint biedt de stabiliteit en degelijkheid van Debian met een mooi afgewerkte interface. Het komt bovendien standaard met volledige multimedia-ondersteuning: diverse browserplugins, media codecs, mogelijkheid tot het films afspelen vanaf DVD's, java en andere onderdelen. De distributie ontwikkelt twee eigen desktopomgevingen: cinnamon en mate, als ook enkele specifieke configuratieprogramma's.

website: https://www.linuxmint.com

Arch

Arch Linux richt zich op gevorderde linuxgebruikers. Arch staat voor een snel, stabiel, lichtgewicht en minimalistisch systeem voor zowel de desktop als server. Het kent een rolling-release wat betekent dat je continu de laatste versie hebt van de software. Als je Arch wil installeren dan heb je eerst wat ervaring nodig met omdat het installatieproces volledig via de commandline / shell gebeurt. Arch heeft een eigen software-installatieprogramma: Pacman dat gebruik maakt van de broncode van de software. Arch werkt enkel op 64bits Intel (en AMD) systemen.
Manjaro-linux is op Arch gebaseerd en kent een grote populariteit omwille van de grafische tools die installatie en software gemakkelijker maken.

website https://www.archlinux.org/

Open met commerciële sponsoring of ontwikkelversie

Ubuntu

Ubuntu was ooit gebaseerd op Debian, maar met meer up-to-date pakketten. Sedert 2010 begint Ubuntu meer af te wijken: niet enkel van Debian maar ook van grote projecten als GNOME. Ubuntu wordt gesponsord door het Afrikaanse bedrijf Canonical Software, opgericht door ondernemer en multimiljonair Mark Shuttleworth.
Deze distributie is niet commercieel. Sterker nog, het motto is dat software vrijelijk en gratis beschikbaar moet zijn voor iedereen. Er komt elke 6 maanden een nieuwe versie uit maar slechts om de twee jaar een stabiele versie.
Ubuntu richt zich op de desktop, server, cloud, smartphone, tablet en televisie.

website: http://www.ubuntu.com

Fedora

Toen Red Hat in 2003 besloot om zich volledig te richten op de zakelijke markt ontwikkelde ze de desktopversie niet actief verder uit. De ontwikkeling van de variant voor thuisgebruikers werd verplaatst naar de gemeenschap.
Fedora heeft buiten zijn directe functie als desktopdistributie ook nog een andere belangrijke functie: met het Fedoraproject hoopt Red Hat een grote gebruikersgroep te creëren die actief ontwikkelt aan Fedora.
Gepatenteerde software is standaard niet opgenomen in Fedora Core. Daardoor is ondersteuning voor enkele dingen niet opgenomen in Fedora Core. Denk daarbij aan: het afspelen van MP3-bestanden, het afspelen van Flash-filmpjes, ondersteuning voor Java in de webbrowser ontbreekt, geen 3d-acceleratie bij ATI- en NVidia-videokaarten.

website: http://fedora.redhat.com

Waar positioneert Debian zich?

Debian is een community based distributie. Het is één van de oudste distributies die heel snel na het releasen van de eerste linuxkernel in 1993 tot stand is gekomen. Het is een distributie met een heel sterke community, duidelijke regels voor software, ondersteunt heel wat hardwareplatformen, enz. Dit gecombineerd met zijn focus op stabiliteit en veiligheid zorgt dit ervoor dat heel wat distributies gebaseerd zijn op Debian. Ook Ubuntu en LinuxMint zijn afstammelingen van Debian. Een mooi overzicht vind je op https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_distributions#Debian-based.

Ook heel interessant

De lijst kan blijven doorgaan. Wat je zeker ook eens kan uitproberen:

Deepin: is een Debian-gebaseerde distributie die een elegant, gebruikersvriendelijk en betrouwbaar besturingssysteem wil bieden. Het heeft een eigen desktopomgeving gecreëerd genaamd DDE of Deepin Desktop Environment die is gebaseerd op de Qt 5 toolkit. Deepin richt veel aandacht op intuïtief ontwerp. De thuis gekweekte applicaties, zoals Deepin Software Center, DMusic en DPlayer zijn afgestemd op de gemiddelde gebruiker.

Elementary OS: Ga je voor mooi en elegantie dan kan Elementary echt iets voor jou zijn. Het heeft een eigen ontwikkelde grafische omgeving en iconen met aandacht voor schoonheid en gebruiksgemak.

CentOS: Is een unieke distributie omdat het de commerciële linuxdistributie RedHat van de grond af compileert en je dus een vrije (lees gratis) versie van RedHat aanbiedt.

Solus: is een distributie die gebouwd is 'from scratch'. Het maakt gebruik van een gevorkte versie van de PiSi-pakketbeheerder, onderhouden als 'eopkg' binnen Solus, en een aangepaste desktopomgeving genaamd 'Budgie', dat volledig in eigen huis ontwikkeld is. Het Budgie-bureaublad is nauw geïntegreerd met de GNOME-omgeving. De distributie is alleen beschikbaar voor 64-bits computers.

Welke distributie kiezen?

Veel mensen die beginnen met vragen zich af welke distributie ze moeten gebruiken. Een distributie moet gebruiksvriendelijk, gemakkelijk te installeren, gelijken op Microsoft Windows, enz. Dit zijn reeds 3 verschillende redenen die worden opgegeven en die telkens naar andere distributies kunnen verwijzen. Er zijn nog andere parameters mogelijk om een distributie te kiezen: stabiliteit, bleeding-edge software, veiligheid, doelgroep, hoeveelheid software, veiligheid, enz. Maar wat vind je nu zelf belangrijk?

Waar je niet op moet letten bij het uitkiezen van een distributie is het versienummer. Om nieuwer te lijken, gebruiken sommige makers van distributies een hoger versienummer. Waar je beter aan kunt zien hoe nieuw een distributie is, zijn de versienummers van de software die erbij zit, zoals de kernel en KDE/GNOME. Dat is ook precies wat je op https://distrowatch.org kunt terug vinden.


 1. Zoals waarom dit boek de naamgeving gebruikt in plaats van gewoon linux. 

 2. Free Software is reeds afgedwongen in Amerika en in Europa: http://gpl-violations.org 

 3. Open Source Initiatief is een 'California public benefit corporation, with 501©3 tax-exempt status' en werd opgericht in 1998. Het promoot het gebruik van Open Source Software. Website: https://opensource.org/ 

 4. Een windowmanager zorgt voor het plaatsen en de layout van de 'windows' of vensterinterfaces waarbinnen de progamma's kunnen werken. 

Back to top